Webbinarium – prognoser för vägfordonsflottan

""

Välkommen till ett webbinarium den 24 maj om Trafikanalys årliga fordonsprognoser. 

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan förväntas utvecklas över tid.
 
Trafikanalys tar fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för det innevarande året och de kommande tre åren, det vill säga 2023–2026.
 
Projektledaren Mikael Levin presenterar slutsatser och resultat ur årets prognoser.
 
Anmälan stänger 22 maj kl. 15.00.