Karin Dahlén

Karin Dahlén
Administrativ handläggare (tjänstledig) Avdelningen för verksamhetsstöd Karin arbetar med personaladministration och lokalfrågor.