Karin Dahlén

Karin Dahlén
Administrativ handläggare karin.dahlen@trafa.se 010-414 42 19 076-128 74 28 Avdelningen för verksamhetsstöd Karin arbetar med personaladministration och lokalfrågor.