Gör ditt eget statistikurval

Linjetrafik på vatten

Här kan du göra ett eget urval ur statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik på vatten som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella villkor (inte beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd).

Statistiken innehåller uppgifter om utbud och resande i den kommersiella linjetrafiken på vatten i Sverige. Statistiken presenteras i två huvudgrupper: regional respektive interregional trafik.