Train performance 2019 quarter 1

Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1