Rail traffic

Transport Analysis participate in developing transport policy by reviewing, analysing, following up and evaluating in the field of rail traffic. Our statistics contain information about railways, tramways, the metro, railway transport and rail traffic injuries.  


Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...