Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi