Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016


Koldioxidutsläppen per kilometer från nya bilar som säljs inom EU fortsatte att minska under 2016, men i en långsammare takt än...

EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg


EU-kommissionen har tidigare presenterat ett förslag till uppdatering av dagens regler rörande säkerhet för passagerarfartyg....

EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn


Den 11 april anordnade EU-parlamentet en öppen hearing där man tillsammans med EU-kommissionen samt privata och offentliga...

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

Palmolja i biobränslen


EU-parlamentet kräver åtgärder mot import och användning av ohållbar palmolja i biobränslen.

Autonoma fordon


EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.

Cyberattacker mot luftfarten


Cyberhot mot luftfarten håller snabbt på att bli ett problem för flygbolag, flygplanstillverkare och myndigheter enligt...

Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken


EU-kommissionen har publicerat statistik över trafiksäkerheten på vägarna i EU-området under 2016.