Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
 Kvinna lutar sig mot bildörr och pratar i telefon

Autonoma fordon

EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Under ett tvådagarsmöte om autonoma fordon i förra veckan utlovande EU-kommissionen insatser för att främja dessa fordon, i form av riktad finansiering, anpassning av regler, gränsöverskridande överenskommelser och innovationsfrämjande åtgärder.

Detta är tänkt som det första steget i en kommande färdplan, som ska publiceras av kommissionen som en del av dess transportstrategi den 31 maj i år. Enligt nyhetssajten Euractiv kan färdplanen komma att sikta på att autonoma fordon ska vara integrerade i trafiken år 2025.
Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...