Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vägtrafikskador


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver olyckor och personskador i vägtrafiken. 

Publicerad: 14 juni 2016
Omkomna i vägtrafiken Antal omkomna i vägtrafikolyckor
259 st
Omkomna i vägtrafiken, 2015
-4 %
jämfört med samma period , föregående år

Ladda nerStatistikdokument

  • Vägtrafikskador 2015
  • Vägtrafikskador 2014
  • Vägtrafikskador 2013
  • Vägtrafikskador 2012
  • Vägtrafikskador 2011

Om statistiken

Den officiella statistiken grundas på uppgifter från polisen om skador och olyckor som inträffat i vägtrafiken. Transportstyrelsen samlar in olycksuppgifter från polisen och Trafikanalys producerar statistiken.

Som ett jämförelsematerial till den officiella statistiken publicerar Trafikanalys också statistik om trafikskadade baserad på Socialstyrelsens patientregister (PAR). Denna statistik ingår inte i Sveriges officiella statistik (SOS) men har andra förutsättningar att fånga framför allt de oskyddade trafikanternas skador och kan hämtas här:
Vägtrafikskadade i sjukvården

Mer om statistikenSverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter


EU:s resultattavla för transporter presenterades den 20 november av EU-kommissionen för andra gången. Resultattavlan är en...

Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor


Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...

Internationella samarbeten inom transportområdet


Trafikanalys bistår Näringsdepartementet med att konkretisera, samordna och följa upp de överenskommelser om samarbete inom...