Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Det görs med en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Publicerad: 25 mars 2015
Genomsnittlig körsträcka Genomsnittlig körsträcka för personbil
12 220 km
genomsnittlig körsträcka
2014

Ladda nerStatistikdokument

  • Körsträckor svenskregistrerade fordon
  • Körsträckor 2012
  • Körsträckor 2011

Om statistiken

Uppgifterna matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas körsträckor för varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

Körsträckorna summeras årsvis och redovisas som det totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för några olika fordonskategorier. Nackdelen med denna metod är att det inte framgår var fordonen kört, t.ex. om de skett i Sverige eller utomlands.

Undersökningen om körsträckor publiceras årligen i form av tabeller i Excel-format. Sedan 2011 ingår uppgifter om körsträckor även i publikationen om Fordon.

Mer om statistikenTransportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på lång sikt.