Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Elbil som laddas

Stöd till ladd- och tankstationer för alternativa drivmedel i Tjeckien

EU-kommissionen har godkänt att Tjeckien inför ett statligt stöd på 44,5 miljoner euro för uppförande av laddnings- och tankningsstationer med alternativa bränslen såsom fordonsgas, LNG, vätgas och även el.

Stödet kommer att kunna sökas under sex år framöver, och har som syfte att skapa ett landsomfattande nätverk för fordon som använder alternativa bränslen. Enligt kommissionen bidrar stödet till uppfyllandet av EU:s olika miljömål, en nytta som tydligt överväger eventuella kostnader i form av snedvridning av marknaden. Kommissionen noterar också att stöder kommer att bidra till EU:s strategi för utsläppssnål rörlighet genom att snabba på implementeringen av alternativ energi i transportsystemet.

 

 
Promemoria om utstationering och vägtransporter


Trafikanalys har anmodats lämna yttrande över Promemoria om utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22.

Tuffare utsläppstester för personbilar träder i kraft 1 september


Från och med den 1 september 2017 måste nya bilmodeller i EU klara nya och mer tillförlitliga utsläppstester i både verklig...

Promemoria om cykelregler


Våren 2015 riktade riksdagen en tillkännagivande till regeringen i syfte att främja cykling. I det framfördes att regeringen bö...