Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. 

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina samhällsekonomiska kostnader för effekter som slitage, olyckor, buller, miljö och koldioxid. Vikten av situations- och fordonsspecifika marginalkostnader och prissättning (skatter och avgifter) tydliggörs.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016


PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Vägavgifter inom EU - en lägesbild


Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...