Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal


Vill du bli en av oss? Läs mer om våra lediga jobb

Aktuellt

Kartläggning av godstransporter


Hur väl fungerar svenska godstransporter i städer och på landsbygden? Vilka är Sveriges viktigaste godsstråk och vilka trafiksl...

De korta cykel­resorna blir allt färre


Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av...

Män reser mer kollektivt


En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huv...