Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal


Aktuellt

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Statistik över fordonsflottans utveckling


Trafikanalys har av regeringen fått i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans...

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?