Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal


Aktuellt

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Under de transportpolitiska målens funktionsmål om tillgänglighet finns en precisering om att transportsystemet ska utformas så...

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Transportpolitiska mål följs upp varje år


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...