To start page

Förtydligande avseende tillämpad marginalkostnad för olyckor på väg
Trafikanalys anser att det är av stort värde att transportsektorns aktörer använder gemensamma värderingar och metoder.

Läs mer

  • 1

 

Just nu upphandlar Trafikanalys ett flertal tjänster.

Läs mer

 

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

Bättre kollektivtrafik?

Tåg stockholm uppsala

Nu slutredovisas Trafikanalys uppdrag om att utvärdera två reformer inom kollektivtrafiken. Öppnandet av marknaden för långväga persontrafik på järnväg samt lagen om kollektivtrafik.

Läs mer

 

 

 

Järnvägen i Sverige och Japan

Tåg i Japan

En ny studie beskriver organisering av infra­struktur och trafik, lösningar för gods- och passagerartrafik i Sverige och Japan, liksom hur myndig­heter och marknad har organiserats på järnvägsområdet.

Läs mer

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

Läs mer

 

Svensk sjöfarts konkurrenskraft

fartyg på öppet vatten

Den årliga uppföljningen av effekterna av stödet till svensk sjöfart visar att trots förbättrade vinster och ökad avkastning på kapitalet är den finansiella situationen i branschen fortfarande ansträngd.

Läs mer

 

  

Granskning av byggstartsförslag

tåg 

Trafikanalys har granskat Trafikverkets förslag till objekt som ska byggstartas år 2015-2017 och objekt som ska förberedas för byggstart år 2018-2020.

Läs mer
 

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik