To start page
kvinna vid dimmig väg

Anmäl dig till aktuella seminarier
Att sprida kunskap, erfarenheter och resultat är ett av Trafikanalys uppdrag. Detta sker bland annat genom att vi arrangerar konferenser, workshops och seminarier.

Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Vi har statistik om lastbilar, bilar, tåg, fartyg och flyg men också om trafikolyckor, människors resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Målportalen. Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

 Regeringsuppdrag och remissvar
Trafikanalys tar fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare. Vi arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

Just nu upphandlar Trafikanalys ett flertal tjänster.

Läs mer

 

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

Nytt regeringsuppdrag

Höstväg med 70-skyltar

Trafikanalys ska under tre år analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen.

Läs mer

 

 

 

Järnvägen i Sverige och Japan

Tåg i Japan

En ny studie beskriver organisering av infra­struktur och trafik, lösningar för gods- och passagerartrafik i Sverige och Japan, liksom hur myndig­heter och marknad har organiserats på järnvägsområdet.

Läs mer

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • Transportsektorn står inför en årlig förlust om 8,6 miljarder Euro
  • Rapport om införlivandet av ITS-direktivet och handlingsplan
  • Violeta Bulc utsedd till transportkommissionär

Läs mer

 

Svensk sjöfarts konkurrenskraft

fartyg på öppet vatten

Den årliga uppföljningen av effekterna av stödet till svensk sjöfart visar att trots förbättrade vinster och ökad avkastning på kapitalet är den finansiella situationen i branschen fortfarande ansträngd.

Läs mer

 

  

Granskning av byggstartsförslag

tåg 

Trafikanalys har granskat Trafikverkets förslag till objekt som ska byggstartas år 2015-2017 och objekt som ska förberedas för byggstart år 2018-2020.

Läs mer
 

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik