Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal

33 202 617 st
Flygpassagerare 2014
57 st
Bantrafikolyckor 2014

Aktuellt

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter


EU:s resultattavla för transporter presenterades den 20 november av EU-kommissionen för andra gången. Resultattavlan är en...

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Kartläggning av godstransporter


Hur väl fungerar svenska godstransporter i städer och på landsbygden? Vilka är Sveriges viktigaste godsstråk och vilka trafiksl...