Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal


Aktuellt

Trafikanalys ser över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

För få uppställningsplatser i Sverige - och ytterst få trygga och säkra.


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...