Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik


Trafikanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och...


Aktuella nyckeltal