To start page

Regeringsuppdrag och remissvar
Trafikanalys tar fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare. Vi arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Läs mer

Kunskapsspridning!
Här kan du både anmäla dig till och läsa om seminarier och konferenser vi arrangerat eller deltagit i.
Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Vi har statistik om lastbilar, bilar, tåg, fartyg och flyg men också om trafikolyckor, människors resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Målportalen. Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

   • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

 

Just nu upphandlar Trafikanalys inga tjänster

 

Analys av godstransportsystemet

 

Fyra rapporter innehåller bland annat en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess kostnader och internationella jämförelser. Vidare en nuläges­analys av handels- och godsflöden i Sverige. Trender för internationella godsflöden och infrastruktursatsningar beskrivs också. Slutligen diskuteras om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess.

Läs mer

 

 

 

Citylogistik - en scenariostudie

Illustration av konkurrens om stadsrummet

Här analyseras först nio trender som bedöms påverka utvecklingen av citylogistik. Sedan skildras fyra scenarier där teknisk utveckling, automatisering och transporttillväxt utvecklas i olika takt.

Läs mer

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • Europaparlamentet godkänner direktiv om informationsutbyte av trafikbrott
  • Höghastighetståget mellan Lyon och Turin fall för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
  • Tyskland överger minimilön för lastbilschaufförer

Läs mer

 

Bättre kollektivtrafik?

Trafikanalys uppdrag om att utvärdera två reformer inom kollektivtrafiken: Öppnandet av marknaden för långväga persontrafik på järnväg samt lagen om kollektivtrafik har slutredovisats.

Läs mer

 

 

 

Järnvägen i Sverige och Japan

En ny studie beskriver organisering av infra­struktur och trafik, lösningar för gods- och passagerartrafik i Sverige och Japan, liksom hur myndig­heter och marknad har organiserats på järnvägsområdet.

Läs mer

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik