Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuella nyckeltal

42 942 000 ton
Gods i hamnar kvartal 3 2015

Aktuellt

Trafikanalys på Transportforum 2016


Transportforum 2016 äger rum tisdagen den 12 och onsdagen den 13 januari. Det är Nordens största årliga konferens för...

Fler ska cykla säkert


En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.

Prognos och faktisk utveckling inom trafiken


En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, likso...