To start page

Transportsystemet börjar långsamt bidra till Sveriges klimatarbete, och antalet dödade i vägtrafiken var under 2013 det lägsta sedan andra världskriget. Men tillgängligheten har inte utvecklas mycket enligt Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Där ingår de fyra trafikslagen väg, sjö, flyg och bantrafik men också resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Att sprida kunskap, erfarenheter och resultat är ett av Trafikanalys uppdrag. Detta sker bland annat genom att Trafikanalys arrangerar konferenser, workshops och seminarier.

Läs mer

Målportalen. Det årliga uppdraget om att följa upp de transportpolitiska målen redovisades den 15 april. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

   • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

 

Just nu har vi inga lediga tjänster.

 

 

Trafikanalys medarbetare

Nytt regeringsuppdrag

bro

Trafikanalys ska under tre år analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen.

Läs mer

 

 

 

Nationell transportplan

saab

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014–2025. Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025.

Läs mer här

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • 11,9 miljarder euro för att förbättra Europas transportförbindelser
  • Europeiska trafikantveckan (European Mobility Week) har startat
  • Maroš Šefčovič från Slovakien föreslås få ansvar för transportfrågor i den nya EU-kommissionen

Läs mer

 

Svensk sjöfarts konkurrenskraft

fartyg på öppet vatten

Den årliga uppföljningen av effekterna av stödet till svensk sjöfart visar att trots förbättrade vinster och ökad avkastning på kapitalet är den finansiella situationen i branschen fortfarande ansträngd.

Läs mer

 

  

Samhällsekonomiska kostnader

tåg 

Trafikanalys gör varje år en uppskattning av i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina totala samhällsekonomiska kostnader.

Läs mer

 

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik