Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Linjetrafik på väg

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella villkor (inte beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd).

Publicerad: 26 maj 2016
Resor med linjetrafik på väg Antal påstigningar i kommersiell linjetrafik på väg
8 356 000 st
Resor, 2015
-4,2 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Kommersiell linjetrafik på väg 2015
Kommersiell linjetrafik på väg 2014
Kommersiell linjetrafik på väg 2013
Kommersiell linjetrafik på väg 2012
Långväga buss 2011

Om statistiken

Denna undersökning syftar till att beskriva den kommersiella linjetrafiken på väg i Sverige: den service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas samt egenskaper hos de fordon som används.

Med kommersiell trafik avses trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik måste dock all kollektivtrafik – samhällsstödd som kommersiell – anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, och tidtabell och hållplatser ska anmälas till den gemensamma tidtabellsdatabasen (GTI) hos Samtrafiken AB.

Denna undersökning är en fortsättning på undersökningen Långväga buss, och en anpassning till den nya lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Uppföljningar av Långväga buss, som gjorts av Trafikanalys sedan 2010 och av SIKA sedan 1999, omfattade all kollektivtrafik som passerade minst en länsgräns.

Under 2017 kommer publiceringsformerna för statistiken att ses över. Publicering av kommersiell kollektivtrafik kommer då att ske tillsammans med övrig regional kollektivtrafikstatistik.Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...