Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Fordon på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt.

Publicerad: 4 mars 2016
Nästa publicering: 3 januari 2017 kl 09:30
Personbilar i trafik Svenskregistrerade personbilar i trafik i Sverige
4 669 063 st
Personbilar, 2015
1,8 %
jämfört med samma period , föregående år

Ladda nerStatistikdokument

  • Fordon 2015
  • Fordon i län och kommuner 2015
  • Fordon 2014
  • Fordon i län och kommuner 2014
  • Fordon 2013

Om statistiken

Statistik om fordon publiceras sedan avseende år 2010 tre excelfiler. Nyregistreringar, Fordon i län och kommuner och en årsrapport.

I undersökningen ingår samtliga fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:558).

Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, så som mopeder (utom EU-mopeder), militära fordon som tillhör staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger.

Publicering
Fordonsstatistiken finns enbart tillgänglig i elektroniskt format. På hemsidan publiceras månadsstatistik över bestånd, nyregistreringar och avregistreringar. Publicering för föregående månad sker andra vardagen varje månad. Fordon i län och kommuner redovisar beståndet per kommun. Årsrapporten innehåller främst uppgifter om beståndet fördelat på tekniska egenskaper och ägarkategori, men även uppgifter om körkort. Dessutom finns samtliga äldre undersökningar tillgängliga i elektroniskt format.

Mer om statistikenTrafikarbete


Trafikarbete betecknar det totala antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på lång sikt.