Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning


Trafikanalys har i uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsutta...

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...