Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjöfart

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.Nya bränslen inom SECA


Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?


Trafikanalys har fått uppdraget att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...