Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vägtrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik.

4 669 063 st
Personbilar i trafik 2015
12 216 km
Genomsnittlig körsträcka 2015


Utsläppen sjunker inte längre snabbt


Bränsleeffektiviteten hos nya skåpbilar i EU var under 2015 något sämre än tidigare år.

Grönt transportmål skrotas


Målet inom EU att minst 10 % av energin som förbrukas inom transportsektorn måste komma från förnybara källor skrotas efter 202...

EU skriver på Parisavtalet


EU och dess 28 medlemsstater har undertecknat det globala klimatavtalet från COP21 i Paris.