Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vägtrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik.

11 291 000 000 tonkm
Transportarbete med svenska lastbilar 2015
12 220 km
Genomsnittlig körsträcka 2014


Sociala konsekvens­beskrivningar i infra­strukturplaneringen


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analy...

Trafikarbete


Trafikarbete betecknar det totala antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har...

Bara 1 av 10 dieselbilar klarar gräns för utsläpp


Vi kan inte välja var vi andas så vi måste stoppa bilar från att förorena våra städer. Det är slutklämmen och sammanfattnig av...