Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vägtrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik.

11 291 000 000 tonkm
Transportarbete med svenska lastbilar 2015
12 220 km
Genomsnittlig körsträcka 2014


Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på lång sikt.