Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vägtrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik.

4 669 063 st
Personbilar i trafik 2015
12 216 km
Genomsnittlig körsträcka 2015
11 568 000 000 tonkm
Transportarbete med svenska lastbilar 2015

På gång inom Vägtrafik
Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Transportpolitiska mål följs upp varje år


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar


I den här rapporten undersöker Trafikanalys hur Trafikverket tar hänsyn till framtida underhåll när de planerar och beslutar om...