Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Kollektivtrafik

Statistiken beskriver hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM, fram till och med 2011 trafikhuvudmän) tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län, efter beslut om allmän trafikplikt. Uppgifter om antal resor (påstigningar), personkilometer, utbud (fordonskilometer, vagnkilometer och sittplatskilometer) och med vilken ekonomi verksamhet bedrivs redovisas i rapporten.

Publicerad: 28 juni 2016
Nästa publicering: 9 juni 2017 kl 09:30
Resor i kollektivtrafiken Påstigningar i kollektivtrafiken
1 482 000 000 st
resor, 2015
3 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lokal och regional kollektivtrafik 2015
Lokal och regional kollektivtrafik 2014
Lokal och regional kollektivtrafik 2013
Lokal och regional kollektivtrafik 2012
Lokal och regional kollektivtrafik 2011

Om statistiken

Undersökningens syfte är att belysa utvecklingen av den delvis samhällsfinansierade kollektivtrafiken i riket och i respektive län: vilken service som erbjuds, till vilken kostnad, och hur tjänsterna nyttjas av medborgarna.

Undersökningens omfattning

RKM i samtliga län tillfrågas en gång om året om utbud, ekonomi, antal resor och personkilometer, indelat efter trafikeringsform. Undersökningen har genomförts sedan mitten av 1980-talet i regi av trafikhuvudmännens branschorganisation (SLTF, numera Svensk Kollektivtrafik). Åren 2004–2009 gjordes undersökningen av SIKA.

Publicering

Uppgifterna publiceras årligen i form av tabeller och en rapport, som finns tillgänglig i elektroniskt format på webbplatsen i slutet av juni. Dessutom publiceras en beskrivning av statistiken i ett separat dokument.Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...