Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Andel export bilar

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

En sådan utveckling kan minska effektiviteten i valda styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Denna rapport utgör en uppföljning baserad på data från ytterligare ett år med Trafikanalys fordonsstatistik, samt en utblick mot den norska begagnatmarknaden för svenska miljöfordon.

Läs den första rapporten här

Läs rapport




Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

Autonoma fordon


EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...