To start page

Vägtrafik

Trafikanalys statistik om vägtrafik innehåller uppgifter om olyckor och skador i vägtrafiken, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik.

Trafikanalys ansvarar för fyra undersökningar inom området vägtrafik:

Fordon

Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken. Det gäller i första hand beståndet av fordon, nyregistreringar, vilken kategori som äger fordonen och regional statistik.

Körsträckor

Statistiken om körstäckor innehåller uppgifter om hur långt personbilar, bussar, lastbilar och motorcyklar kör.

Lastbilstrafik

Statistiken beskriver trafik och transporter med svenska lastbilar, såväl inom Sverige som utomlands.

Vägtrafikskador

Statistikens syfte är att beskriva konsekvenserna av vägtrafiken i Sverige i form av olyckor och personskador.