Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Mätarställningsuppgifterna från besiktningsorganen matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas körsträckor för varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.


Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Körsträckor 2017
Körsträckor 2016
Körsträckor 2015
Körsträckor 2014
Körsträckor 2013
Körsträckor 2012
Körsträckor 2011
Körsträckor 2010

Körsträckorna summeras årsvis och redovisas som det totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för några olika fordonskategorier. Nackdelen med denna metod är att det inte framgår var fordonen kört, t.ex. om de skett i Sverige eller utomlands.

Undersökningen om körsträckor publiceras årligen i form av tabeller i Excel-format. Uppgifterna för motorcyklar publiceras under hösten.

PM 2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor – nya data för vägtrafiken 1999-2009