Utländska lastbilar 2017-2018

Lastbilar på väg

Publicering av statistiktabeller om utländska lastbilars transporter i Sverige.

Här hittar du statistik om utländska lastbilars transporter.