Uppdrag om introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp

Händer på lastbilsratt

Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon. Detta för att utsläppen av växthusgaser ska kunna minska i linje med klimatmålet för inrikes transporter.

Hela regeringsuppdraget


Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan a...