Trafikarbete på svenska vägarna 2019

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om trafikarbetet på svenska vägarna under 2019.

Här hittar du statistik om trafikarbete.


Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...