Trafikarbete på svenska vägar 2018

""

Publicering av tabeller om trafikarbetet på svenska vägar under 2018.


Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...