Trafikarbete på svenska vägar 2019

Lastbil på bro


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller om trafikarbetet på svenska vägar under 2019.

Här hittar du statistik för trafikarbetet på svenska vägar.


Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...