Trafikarbete på de svenska vägarna 2020

""

Publicering av statistik om trafikarbetet på svenska vägar under 2020.

Här hittar du statistiken för trafikarbete


Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...