Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikarbete på svenska vägar 2017

Rondell uppifrån

Publicering av tabellverk om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2017.


Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...