""


Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget om en prognos över vägfordonsflottans sammansättning och utveckling för de kommande tre åren. Uppdraget redovisas senast 15 maj.

Läs mer om prognoserna här