Man öppnar bil med fjärrkontroll FotoMostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under december månad 2021.

Här hittar du statistik om nyregistrerade fordon


Yttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.