Lätt lastbil

Under 2022 har Trafikanalys genomfört den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter. Statistiktabeller, en rapport och ett pressmeddelande publiceras.

Här hittar du statistiken för lätta lastbilar