Lätt lastbil


Under 2022 har Trafikanalys genomfört den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter. Statistiktabeller och en rapport publiceras.

Här hittar du statistiken för lätta lastbilar