Lastbil på landsväg FotoMostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiktabeller för lastbilstrafik under tredje kvartalet 2021 publiceras.

Här hittar du statistik om lastbilstrafik


Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.