Lastbilar i trafik FotoMostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiktabeller för lastbilstrafik under fjärde kvartalet 2021 publiceras.

Här hittar du statistiken för lastbilstrafik


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.