Lastbilstrafik 2020 kvartal 4

Lastbilar på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller om lastbilstrafik med inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar 2020 kvartal 4.

Här hittar du statistiken för Lastbilstrafik


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.