Lastbilstrafik 2020 kvartal 2

Händer på lastbilsratt


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2020.

Här hittar du statistiken om lastbilstrafik.


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...