Lastbilstrafik 2020 kvartal 1

Två lastbilar på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafik - inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar under första kvartalet 2020.

Här hittar du statistiken om lastbilstrafik.


Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...