Lastbilstrafik 2018 kvartal 3

Lastbil på bro


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk/statistik om inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar under tredje kvartalet 2018.


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.