Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Vit lastbil på en väg

Lastbilstrafik 2018 kvartal 2


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2018.

När och var?

Tid: 09:30, 2018-09-20Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.