Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Lastbilstrafik 2018

Händer på lastbilsratt


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2018.


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...