Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Två lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2017 kvartal 2


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk om Lastbilstrafik - Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2017 kvartal 2.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-09-20 Plats: www.trafa.se


Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.