Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Lastbilstrafik 2017

Två lastbilar på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2017.


Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.