Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2017 kvartal 3


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistik för Lastbilstrafik 2017 kvartal 3 publiceras.

När och var?

Tid: 09:30, 2018-01-11Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.