Lastbilstrafik 2018 kvartal 4

Händer på lastbilsratt


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller om lastbilstrafik med inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar 2018 kvartal 4.


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.