Lastbilstrafik 2018 kvartal 4

Händer på lastbilsratt


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller om lastbilstrafik med inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar 2018 kvartal 4.


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...