Lastbilstrafik - inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Fronter på flera lastbilar


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2019.

Här hittar du statistiken för lastbilstrafiken.


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...