Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

""

Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

Läs mer här om fordonsprognoserna


Yttrande över utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportsstyrelsens promemoria, Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta...

Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det?


I slutet av 2020 fanns det drygt 15 000 mopedbilar och drygt 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige. De senaste fem åren...