Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

""

Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

Läs mer här om fordonsprognoserna


Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat...

Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet, och...