Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

""

Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

Läs mer här om fordonsprognoserna


Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Yttrande över SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63). Nedan följer våra...