Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

""

Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

Läs mer här om fordonsprognoserna