Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tre parkerade bilar

Korttidsprognoser för fordonsflottan

Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

Läs mer här.

När och var?

Tid: 10:00, 2018-05-02


Gröna MEP:ar kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”


Ledamöter ur den gröna gruppen skickade den 11 juli in en anmälan till Europeiska ombudsmannen där de kritiserar den restriktiv...

Miljöministrar diskuterade skärpta utsläppskrav för personbilar och lätta fordon


Sveriges miljöminister Karolina Skog debatterade kommissionens förslag från november 2017 om nya utsläppskrav för koldioxid på...

Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter


Trafikanalys ser positivt på att vägavgiften höjs mot aktuella maxbelopp och att en kraftigare miljödifferentiering av...