Korttidsprognoser för vägfordonsflottan

""

Trafikanalys redovisar statistik och en ny korttidsprognos över den svenska vägfordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. 


Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...