Detalj på ny bil


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad 2023.

Här hittar du statistiken för nyregistrerade fordon