Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Vi kör mer bil än någonsin

Total körsträcka

Under 2015 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,3 procent jämfört med året innan. Körsträckan per person var 663 mil - en ökning med 1,3 procent. Detta framgår av Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Under 2015 kördes svenskregistrerade personbilar drygt 6,5 miljarder mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas 1999. Den totala körsträckan för alla personbilar legat på en relativt stabil nivå sedan 2009 men de två senaste åren har den ökat på nytt. Den genomsnittliga körsträckan per bil ligger fortsatt på drygt 1 200 mil.

– De svenskregistrerade bilarna körs mer än någonsin. Visserligen körs varje bil kortare sträcka än tidigare, men antalet bilar fortsätter att öka. Det finns inget som tyder på att bilägandet eller bilkörandet kommer att minska i någon större utsträckning den närmsta framtiden säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. 

Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar för olika kategorier av personbilar. De bensindrivna bilarna hade år 2015 en genomsnittlig körsträcka på 966 mil jämfört med de dieseldrivna som kördes i genomsnitt 1 739 mil, alltså nästan dubbelt så långt. Effekten blev att bensinbilar stod för drygt hälften av det totala trafikarbetet för svenskregistrerade personbilar år 2015. Dieseldrivna bilar stod för 40 procent och de personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel för 8 procent. 

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Körsträckor 2015. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.

Ladda ned statistiken här:

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon.


Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...